Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Μονογραμμάτων Παράδοση...!

Τα μονογράμματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται τον 4ο αι. π.Χ., μια παράδοση που κράτησε πολλούς αιώνες. Άλλοτε πιο απλά, ευανάγνωστα, κι άλλοτε πολύπλοκα, όπως εδώ αυτό του Ιουστινιανού Α΄ (482-565), του τελευταίου πραγματικά Ρωμαίου αυτοκράτορα στην Ανατολή, φλοτεχνημένο σε κιονόκρανο της Αγίας Σοφίας. Το μονόγραμμα του Ιουστινιανού είναι με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ εκείνο της συζύγου του Θεοδώρας με ελληνικούς…


Το μονόγραμμα του Ιουστινιανού. Ξεχωρίζουν τα γράμματα J, U, S, T, A....

Το ψηφιδωτό με τον Ιουστινιανό προέρχεται από τη βασιλική του Αγίου Βιταλίου της Ραβέννας στην Ιταλία (547).

Στα κιονόκρανα της Αγίας Σοφίας συναντάμε, εκτός από τα μονογράμματα του ιδρυτή της Ιουστινιανού, και εκείνα της συζύγου του Θεοδώρας, της πιο δυναμικής αυτοκράτειρας που κόσμησε τον θρόνο της Νέας Ρώμης. Εδώ, όμως, το μονόγραμμα είναι χαραγμένο στα ελληνικά, προφανώς αναφορά στην ελληνική της καταγωγή. Σε αντίθεση με εκείνο του Ιουστινιανού είναι αρκετά ευανάγνωστο.


Το μονόγραμμα της Θεοδώρας...:Βέβαια το μονόγραμμα ποτέ δε χάθηκε... Από τον Καρλομάγνο έως τις φίρμες των σύγχρονων επιχειρήσεων και τα πουκάμισα της ελίτ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου