Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Μπερδεμιάρος Τήνου...!

  • Ο μικρός και ιδιαίτερα γραφικός οικισμός του Μπερδεμιάρου αποτελεί ουσιαστικά κομμάτι του Τριαντάρου. 

  • Σε αναφορές του παρελθόντος, σημειώνεται κάποιες φορές ως ανεξάρτητο χωριό και κάποιες άλλες ως τμήμα του Τριαντάρου. Είναι ενδεικτικό ότι τον τελευταίο αιώνα δεν διαθέτει ξεχωριστή ενορία (παλιότερα την καθέδρα του αποτελούσε ο Ι.Ναός Αγ. Γεωργίου), ούτε μαγαζιά, αλλά εξυπηρετείται από τον Τριαντάρο. 

  • Η ονομασία του Μπερεδεμιάρου, που συναντάται και ως Περμινάδος ή Βερδεμιάδος, προέρχεται από κυριώνυμο.

  • Για πολλά χρόνια είχε εγκαταλειφθεί, αλλά από τη δεκαετία του '70 προσέλκυσε το ενδιαφέρον Ευρωπαίων που απέκτησαν κατοικίες και τις διαμόρφωσαν σεβόμενοι τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα.
  • Ο καταξιωμένος γλύπτης, Λάζαρος Λαμέρας, έμεινε στον Μπερδεμιάρο και συνετέλεσε σημαντικά στη διατήρηση της παραδοσιακής του αρχιτεκτονικής. 


Πηγή κειμένου: www.tinosecret.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου