Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Το στενό Άνδρου - Τήνου...!

Τόπος μαγικός... Τα δυο νησάκια, προς το μέρος της Τήνου, στα μεσαιωνικά χρόνια ονομάζονταν Καλόγεροι (βλ. χάρτη Santa Cruz, 15ow αι.). Τους τελευταίους δυο αιώνες τα ονομάζουμε Μικρό και Μεγάλο νησί (βλ. χάρτη Μηχανικών, 1892). Στον χάρτη, όμως, που εκπόνησε ο cpt Thomas Graves για λογαριασμό του Αγγλικού Ναυαρχείου (1843), εν ώ διατηρείται η ονομασία Καλόγεροι, το μικρό νησί ονομάζεται Δύσβατο, μια ονομασία που επικράτησε χάρη της νεοελληνικής γραφειοκρατίας. Ουδέποτε όμως ουδείς το αποκάλεσε έτσι. Τέτοιες ταρζανιές έκανε κι άλλες ο cpt Graves, ονομάζοντας τον Φερημύτη «Περάτη», τη Βορνή «Ζέφυρο» και το Βρέκαστρο «Ούριο»... Η βαριά κληρονομιά του κλασικού πνεύματος πλάκωσε και τα τηνιακά ακτωνύμια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου