Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Ο Κύριος Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος εκ Κρήτης...!

«Ο Κύριος Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος εκ Κρήτης, ετών 17, πατρός εμπόρου, διακούσας τα εν τω Γυμνασίω τούτω διδασκόμενα μαθήματα και την απολυτήριον δοκιμασίαν υποστάς, κρίνεται άξιος του βαθμού κάλλιστα (5 17/19) και της εις το Πανεπιστήμιον φοιτήσεως». 

Με ημερομηνία 18 Ιουνίου 1881 το "Βασιλικόν Γυμνάσιον" Σύρου έδινε το απολυτήριο σε έναν από τους μαθητές του, που αργότερα έμελλε να αλλάξει το πρόσωπο της Ελλάδας."
(πηγή Εspesso/15.12.2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου